fjern søgeboks

FRISKOLERNEs strategi 2025

Ved FRISKOLERNEs landsmøde blev foreningens nyformulerede strategi præsenteret.
Kategori
27.04.23

Bestyrelsen i FRISKOLERNE offentliggjorde ved landsmødet lørdag den 29. foreningens nye strategi, som sætter tonen og retningen for foreningens arbejde frem mod 2025.

Strategien har tre centrale niveauer: Idealer, temaer og handlinger.

Bestyrelsen har formuleret en idealbeskrivelse, der beskriver det store »HVORFOR«, mens der er prioriteret seks temaer, der giver svar på, »HVAD« bestyrelsen ønsker at prioritere. Længere nede i tragten konkretiseres det i handlinger - altså »HVORDAN«. 

Strategien sigter mod tre niveauer: samfundet, skole, børn & unge. De tre niveauer er formuleret som tre hoved-idealer for foreningens fokus, som slås an herunder:

Stærke demokratier
Vi vil anspore til et samfund i bedre balance, herunder give langsommelighed og optagethed værdi. Vi drømmer om et samfund præget af gensidighed, hvor samfundets evne til at tolerere og respektere mindretal og forskelligheder er stærkt modtræk til polariseringstendensen. Vi drømmer om et demokratisk samfund, der styrker pligten til - og den enkeltes mulighed for at bidrage til samfundsfællesskabet.

Skoler med værdier
Vi tror på, at den pædagogiske frihed og nysgerrighed til at gå nye veje styrkes af et tydeligt sprog for værdier.  Tiden kalder på nuancerede samtaler om og pædagogiske svar på det gode børne - og ungdomsliv. Vi drømmer om, at børn og unge i vuggestuen, børnehaven og skolen møder kærlige og tydelige voksne, som viser dem en verden, de får lyst til at være i og bidrage til.

Frimodige børn og unge
Vi drømmer om at børn og unges sanselighed, fantasi og nysgerrighed stimuleres, at de oplever samhørighed, fællesskab og mening. At de får lyst til at lære og være, så de kan se verden i øjnene med mod, åbenhed og tillid.


Læs mere om FRISKOLERNEs strategi og de konkrete temaer frem mod 2025 her.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12