fjern søgeboks

GDPR-opgaver i kølvandet på anvendelse af Gældsstyrelsens inddrivelsessystem

Når skolen begynder at bruge Gældsstyrelsens inddrivelsessystem, så skal der ske tilpasninger i skolens håndtering af persondata.
Af: Pia Vium Strandridder, Friskolernes Hus
Kategori
Administration
08.11.23

Når frie grundskoler skal inddrive manglende betaling af skolepenge og SFO-betaling, så skal skolerne anvende Gældsstyrelsens inddrivelsessystem. Læs mere herom i nyheden om inddrivelse af skolepenge og SFO-betaling fra den 4. oktober 2023.

Anvendelse af Gældsstyrelsens inddrivelsessystem kræver, at skolen har forældres CPR-nummer og fulde navne og videregiver disse oplysninger, sammen med oplysningerne om restancen, til Gældsstyrelsen.

Hvis skolen ikke på nuværende tidspunkt har fået oplyst forældrenes CPR-nummer, så opfordrer vi til, at skolen påbegynder indhentning heraf. Hertil kommer også en tilretning af skolens indmeldelsesblanket, så også forældrenes fulde navne og CPR-nummer oplyses ved indmeldelse.

Som databehandler skal skolen oplyse om, at det også omfatte CPR-numre
Som følge af den oplysningspligt skolen har som databehandler, så skal skolen oplyse forældrene om hvilke, personoplysninger de indhenter om forældrene og hvad den gør med oplysningerne.

I Persondatamappen på vores hjemmeside har vi foretaget en tilretning på s. 13-14 og en tilsvarende tilretning i vores Vejledning til indmeldelsesblanket s. 2-3. Disse rettelser betyder, at skolen f.eks. kan skrive: ”Skolen har også brug for at indhente forældrenes CPR-nummer. Når skolen indsamler CPR-nummer på forældrene, skyldes dette bl.a. skolens forpligtigelse til at inddrive skolepenge, herunder om nødvendigt inddrivelse via Gældsstyrelsens inddrivelsessystem, hvor forældrenes fulde navne og CPR-nummer skal oplyses”.

Hvis skolens oplysninger til forældrene om behandling af deres persondata ikke er anført direkte i indmeldelsesblanketten, men i stedet står i skolens persondatapolitik/privatlivspolitik, så foretages tilretningen her.  

Tilføjelse af indsamling af cpr-numre også i skolens datastrømsanalyse og datafortegnelse
Herudover skal skolen i skolens datastrømsanalyse have tilføjet forældrenes CPR-nummer som en oplysning der indsamles, ligesom skolens Datafortegnelse (Fortegnelse over behandlingsaktiviteter) skal tilrettes, så det også her anføres, at forældrenes CPR-nummer behandles. For værktøj til datastrømsanalyse, se Analyse af persondata.

Er der spørgsmål til ovenstående, så kontakt Pia Vium Strandridder i Friskolernes Hus.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12