fjern søgeboks

FRISKOLERNEs Landsmøde 2024

FRISKOLERNEs Landsmøde og generalforsamling afholdes den 4.-5. maj 2024 på Comwell Kolding.

Kom til årets største FRISKOLEmøde på Comwell i Kolding

Vi har sammensat et forrygende program, hvor du bliver en del af aktuelle debatter, får faglige input, kulturelle indtryk og vigtigst af alt, møder andre friskolemennesker, der brænder for at lave god skole, SFO og dagtilbud hver eneste dag.  

Skolefolk fra hele landet samlet til et intenst døgn, hvor din stemme er vigtig. Kernen i Landsmødet er årets generalforsamling, hvor du er med til at sætte holdet, der skal arbejde for FRISKOLERNEs sag i året der kommer.  

Dyk ned i det mangfoldige program og beskrivelser af de i alt 13 værksteder, der er at vælge imellem.

Har du lyst til at være politisk aktiv i FRISKOLERNE?

På Landsmødet i år skal der ske valg af tre bestyrelsesmedlemmer.

Alle forældre, skolekredsmedlemmer og ansatte ved vores medlemsskoler er medlemmer af foreningen og har dermed mulighed for at stille op til valg til bestyrelsen.

Har du lyst til at blive en del af bestyrelsen og arbejde for friskolernes sag, så læs mere her

 • Værksted 1: Elevfravær i skolen – alle børns deltagelsesmuligheder

  Et stigende antal børn udebliver fra skolen. Nye undersøgelser fra Børns Vilkår viser, at børn med særlige behov, sammenlignet med andre børn, sjældent eller aldrig har lyst til at komme i skole. Dette medfører øget skolefravær for denne gruppe af børn.
  Forskningen fortæller os også, at der ikke findes simple årsagsforklaringer på skolefravær, og at vi derfor bliver nødt til at forstå det som et komplekst fænomen.

  På trods af kompleksiteten ved vi, at der er pædagogiske strategier og tilgange, vi kan skrue på, og som ser ud til at have en betydning for at reducere fraværet.

  I oplæg, filmklip dialoger og refleksionsøvelser kommer vi ind på:

  • Definition af begrebet ”skolefravær”
  • Risikofaktorer i forhold til udvikling af skolefravær
  • Sammenhæng mellem børn med særlige behov og skolefravær
  • Forebyggelse af skolefravær: Hvad gør vi godt? Hvad kan vi gøre mere af?

  Værkstedsholder: Mette Birk Jakobsen og Marie Stegger Sørensen, Center for ADHD. www.adhdcenter.dk

  Målgruppe: pædagoger, lærere, ledere.

 • Værksted 2: Skab et strikket fællesværk – der samles til en stormasket blå installation

  Vær med til at strikke et fællesværk sammen med de øvrige deltagere og tekstilkunstneren Isabel Berglund.

  Medbring store strikkepinde str. 12 samt mindst 60 m, men gerne 100 m, hjemmeklippet ”garn” 

  lavet af gamle t-shirt i strimler af 2,5 cm brede i blå farver/nuancer. Alternativt: køb og medbring t-shirt garn i blå farver/nuancer (fx fra ”Hoooked Zpagetti”).

  Værkstedsholder: Isabel Berglund har en Master i Fashion Knitwear (London) og en BA i tekstil (Det Kongelige Akademi). Med fascinationen af strik som drivkraft skaber Isabel store, strikkede værker - ofte med involvering af mange frivillige. Isabels storskala-strikkeværker har været udstillet på museer, kunstinstitutioner og gallerier i Europa, Asien, USA og i Danmark. www.isabelberglund.dk.
  Målgruppe: Alle

 • Værksted 3: Prøvefrihed i en præstationstid

  Få indblik i erfaringerne fra FRISKOLERNEs og Efterskolernes fælles undersøgelse ’Prøvefrihed i en præstationstid’.

  Værkstedet sætter spot på den pædagogiske praksis på fri- og efterskoler, som arbejder med frie prøveformer, og samtalen vil dreje sig om, hvordan man arbejder med feedback og evaluering, men også om den skolehverdag, som feedback-praksisser er indlejret i.
  Oplæg og samtale tager afsæt i den undersøgelse, som CeFU laver i samarbejde med FRISKOLERNE og Efterskolerne.

  Værkstedsholder: Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning. Noemi forsker i ungdomslivet, aktuelle samfundsmæssige betingelser og forandringsprocesser med særlig interesse for unge i uddannelsessystemet. https://www.cefu.dk/
  Målgruppe: Lærere, ledere, bestyrelse

 • Værksted 4: Nordplus

  Bliv opdateret på, hvilke muligheder Nordplus-programmet rummer, og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, hvis du vil søge om Nordplus-midler.
  Du får inspiration til emner, man kan bygge et projekt op om, ligesom du får indsigt i, hvordan man finder nordiske partnere. Du lærer, hvor og hvordan man ansøger om et samarbejde eller et projekt. 

  Gennem konkrete eksempler fra nuværende projekter får du inputs til, hvordan man kan engagere kolleger og tilrettelægge undervisningen, så et internationalt projekt bliver en del af din årsplan frem for en ekstra opgave i hverdagen. 

  Værkstedet består af oplæg og gruppearbejde, hvor vi i en fælles brainstorm kondenserer ideer, der kan føre til et konkret projekt. 

  Værkstedsholder: Rikke Balle Rasmussen, lærer og international koordinator på Ida Holsts Skole i Svendborg. 
  Målgruppe: Lærere og ledere

 • Værksted 5: Stabil skoleledelse

  Stabil skoleledelse er udfordret på FRISKOLERNEs medlemsskoler. Der er stor udskiftning på lederpladserne, og hver gang der er ustabilitet i ledelsen, er skolen særlig sårbar, uanset hvad årsagen til et lederskifte er.

  I dette værksted ser vi på bestyrelsens, og særligt formandens, rolle og opgaver i samarbejdet med skolelederen. Vi sætter fokus på erfaringer fra deltagernes egen praksis, som du vil kunne relatere til din lokale skole. Med korte oplæg, cases til drøftelser og konkrete værktøjer til bestyrelsesarbejdet udfoldes opgavernes mangfoldighed og giver dig konkrete arbejdsredskaber med hjem.

  Værkstedsholdere: Ingrid Gammelgaard, bestyrelsesformand på Regnbueskolen, Flemming Godthaab og Mette Juncker, skoleledere på hhv. Regnbueskolen og Hald Ege Friskole og bestyrelsesmedlemmer i FRISKOLERNE.
  Målgruppe: Bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer.

 • Værksted 6: Bevægelse og trivsel – det hænger jo sammen!

  Alle børn skal stå op og have lyst til at komme i skole! Én måde at variere skoledagen på og gøre den spændende, er ved at inddrage bevægelse i undervisningen. Det kan være som en del af det faglige indhold, men det kan også være et afbræk, der skaber energi, styrker sociale relationer eller samarbejde i klassen.

  Anebine Danielsen og Jacob Have Nielsen fra Dansk Skoleidræt giver dig en masse praktiske eksempler på, hvad bevægelsesaktiviteter i undervisningen kan være, ligesom de kobler det til forskning og erfaringer indenfor området. Kom, og bevæg dig sammen med os.

  Værkstedsholdere: Anebine Danielsen og Jacob Have Nielsen fra Dansk Skoleidræt.
  Målgruppe: Alle

 • Værksted 7: ”Frihed og frihedsberøvelse – at møde et menneske”

  I Enner Mark Fængsel ved Horsens afsoner de indsatte fængselsstraffe på alt fra få år til livstid og forvaring. Jesper Birkler er tidligere fængselspræst og Alaa Chahrour er tidligere indsat. De fortæller om forholdene og dagligdagen i fængslet set fra såvel den indsattes som fængselspræstens side.

  Alaa fortæller om, hvordan det påvirker et menneske at skulle afsone i et sådant fængselsmiljø, om hverdagens indhold med arbejde, om uddannelse og fritid og om hvordan, man kan opretholde kontakt til familien udenfor og forberede sig på evt. en dag at skulle ud i friheden.

  Jesper fortæller om at være præst, og hvad en præst kan gøre med og for de indsatte for at bidrage til at afbøde nogle af de skadelige virkninger af at være i fængsel.

  Alaa og Jespers bekendtskab har udviklet sig til et personligt venskab, og sammen holder de ofte foredrag på skoler, i sognegårde og forsamlingshuse for at formidle viden om dagligdagen i et topsikret fængsel.

  Værkstedsholdere: Jesper Birkler, tidl. fængselspræst og Alaa Chahrour, tidl. indsat.
  Målgruppe: Alle

 • Værksted 8: Syng med børnene – korværksted til praktikere

  Få ny inspiration til gode sange med simple korsatser, du kan synge med børnene på din skole. På værkstedet synger vi sange, der kan bruges til både morgensang, fællessang, musiktimerne og til børnekor. Vi deler idéer og inspiration – samt glæden - til arbejdet med sang og kor i friskolen.

  Værkstedsholdere: Trine Lund Sørensen og Johanne Elise Schack von Brockdorff. Trine og Johanne, der begge er erfarne korledere, står bag blandt andet Friskolernes Kordage og har sammen udgivet en sangbog for børn.
  Målgruppe: Alle

 • Værksted 9: Journalist for en dag – Generation News Avoidance og Folkets Journalistpris

  Journalist for en dag – Generation News Avoidance og Folkets Journalistpris
  Flere og flere unge vælger nyheder fra, fordi historierne er for negative og efterlader dem uden håb og handlemuligheder. Unge blander sig heller ikke i den offentlige samtale. Det er et stort problem for demokratiet. Med Projektet Generation News Avoidance kan dine elever blive klædt på til at bruge deres stemme både mundtligt og på skrift. Projektet giver de unge hands on-erfaring med journalistik, og gør dem på den måde klogere på mediernes rolle i demokratiet. Mød journalist og tidligere højskolelærer Jesper Himmelstrup, og hør hvordan din skole kan få besøg af Generation News Avoidance.  

  Folkets Journalistpris er FRISKOLERNERS, Højskolerne og Efterskolernes fælles projekt. Dine elever kan indstille eksempler på god journalistik, der styrker tilliden og inspirerer til håb og handling. Projektet lægger op til samtaler om, hvad god journalistik er, og hvilken ramme dagens medier skaber for den demokratiske samtale. Projektet giver de unge en konkret mulighed for at give deres holdning til kende gennem en indstilling. Hør mere om, hvordan I kan engagere jer i projektet og inspirere børn og unge til at deltage i den demokratiske samtale.

  Værkstedsholder: Jesper Himmelstrup, Constructive Institute og Signe H. Damkjær, Folkets Journalistpris
  Målgruppe: Lærere og ledere

 • Værksted 10: Udepædagogik i dagtilbud og sfo

  Børn elsker bål. De elsker at makke med værktøj, naturmaterialer og at snitte i en god pind. 

  Kom med ud i de bløde lammeskind ved bålet, hvor Mette fra UdeUnger deler ud af sine mange ideer og erfaringer med børn, natur, kreative aktiviteter og alt det gode, uderummet med børn kan.

  På dette kreative naturværksted får du selv rig mulighed for at makke, så har du din egen uundværlige snittekniv, så tag den endelig med. Vi ses ved bålet!

  Værkstedsholder: Mette Søndergaard, biolog og naturformidler og ejer af UdeUnger, der tilbyder naturworkshops for børn og voksne.
  Målgruppe: Pædagoger i dagtilbud og sfo.

 • Værksted 11: Netværkscafé for friskoler

  Kender I det, at det bedste ved kurset var snakken i pauserne og ved kaffemaskinen? Her får du ideer med hjem og gode og inspirerende og samtaler med andre engagerede friskolefolk.

  Værkstedet her skaber rammerne for denne vigtige snak med forskellige samtaleformer, så du kommer hjem med masser af gode ideer og kontakter.

  Værkstedsholder: René Tholander, skoleleder, Kalundborg Friskole og bestyrelsesmedlem i FRISKOLERNE.
  Målgruppe: Alle

 • Værksted 12: Kan man tegne forkert? – værksted for alle med en blyant

  De fleste børn tegner. Men når de rammer 10-årsalderen, stopper de fleste igen. Det er en skam, for at tegne gør os i stand til at afprøve og lege med følelser og idéer på måder, vores talte sprog ikke gør. Og det gælder både børn og voksne. 

  Dette værksted har til formål at stimulere og genopdage lysten til tegning, kreativitet og leg. Her skal vi ikke nørde perspektivtegning, den menneskelige torsos proportioner eller rigtigt og forkert. Nærmere det modsatte. For her kan vi hverken tegne forkert, for lidt eller for meget. Det er nemlig et godt udgangspunkt, når man vil tegne med børn og unge.

  Værkstedsholder: Martin Sommer er illustrator, forfatter, animator og grafisk designer. Han er oprindeligt uddannet pianist fra Musikkonservatoriet i Aarhus, og er bl.a. en fast del af Rasmus Seebachs band. Martin laver også den tegnede instagramprofil @jegfinderselvud.
  Målgruppe: For øvede tegnere, glade amatører og alle derimellem.

 • Værksted 13: Møder med retning, deltagelse og værdi

  På skolen er der mange møder mellem mennesker med meget på hjerte. Fx forældremøder, faglige møder, lærermøder og bestyrelsesmøder. Men hvordan leder vi bedst møderne, så de bliver endnu mere værdifulde?

  På dette værksted får du værktøjer til at facilitere møder, så deltagerne har følelsen af, at “nogen har en plan”, så de kan nøjes med at koncentrere sig om at deltage.
  Undervejs mærker du selv værdien af forskellige øvelser på egen krop.

  Du får viden om og redskaber til:

  - at rammesætte møder med fokus på tydelige mål, agendaer og roller
  - at skabe psykologisk tryghed, så alle har mod på at bidrage
  - at få både introverte og ekstroverte til at bidrage
  - at holde deltagernes fokus på den fælles opgave frem for egen agenda
  - at afslutte mødet med fokus på at gå fra “mange ord til første handling”
  - at skabe deltagelse og engagement.

  Værkstedsholder: Peter Laut Matzen fra www.handlemod.dk
  Målgruppe: Alle, der afholder og planlægger møder

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12