fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Barselsfonden omlægger finansiering nu - skolernes får opkrævning og får samtidigt penge tilbage

Finansieringen af barselsfonden omlægges, således at skolerne fremover skal indbetale et bidrag, der opkræves kvartalsvis. I 2017 er bidraget på 201 kr. pr. årsværk pr. måned. I 2018 forventes bidraget at blive på 217 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget for 2017 opkræves nu – mange skoler har allerede fået opkrævning.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
11.10.17

Det er nyt at skolerne skal indbetale direkte til barselsfonden. Hidtil er skolernes bidrag blevet indbetalt af Undervisningsministeriet, som har fratrukket beløbet i den samlede tilskudsbevilling inden taxametertaksterne er blevet beregnet.

Dette fradrag er også foretaget i 2017-tilskuddet - skolerne har altså allerede betalt bidrag. Men skolerne skal naturligvis ikke betale bidrag to gange (direkte indbetaling og fradrag i bevillingen). Derfor vil det beløb der allerede er fratrukket bevillingen blive sendt tilbage til skolerne.

Tilbagebetalingen - som efter det vi har fået oplyst - vil finde sted her i 4. kvartal er imidlertid mindre end det beløb skolerne nu bliver opkrævet. Det skyldes dels at udbetalingerne fra barselsfonden er vokset og er blevet større end indbetalingerne, dels at fradraget til barselsfonden i 2017 ved finanslovens vedtagelse blev lidt mindre end forudsat i finanslovsforslaget for 2017.

For at få balance mellem ind- og udbetalinger er indbetalingerne forhøjet. Og de forhøjes, som nævnt, yderligere i 2018. I den forbindelse gøres opmærksom på, at bidragssatsen antageligt vil blive genberegnet senere på året på baggrund af forventningerne til lønstigninger og fødselsrate.

Skolerne blev første gang orienteret om omlægningen i Undervisningsministeriets brev af 5. december 2016 om tilskuddet for 2017.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12