fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Forslag til finanslov 2021 viser en fastholdelse af koblingsprocenten og af friskolernes økonomiske rammer

Forslaget til finanslov for 2021, som Finansministeren præsenterede den 31. august, er i store træk en videreførelse af økonomien som vi kender den, dog med et øget fokus på specialundervisningen.
Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
01.09.20

Forslaget til finanslov for 2021, som Finansministeren præsenterede d. 31. august, er i store træk en videreførelse af økonomien som vi kender den.
Den største ændring er en omfordeling taksterne imellem, hvor der er prioriteret en stigning af specialundervisningspuljen, på bekostning af et lille fald i de øvrige takster. Det er vi glade for.

Taksterne er indtil videre kun forslag
Finanslovsforslaget, som de nye takster fremgår i, skal i de kommende måneder behandles i Folketinget. Sædvanligvis afsluttes finanslovsforhandlingerne således, at Folketinget kan vedtage den nye finanslov i løbet af december.

Indtil der foreligger en vedtaget finanslov, er taksterne at betragte som forslag, og de politiske forhandlinger kan naturligvis medføre ændringer.

Finansloven som den er forslået
Finanslovsforslaget fastholder koblingsprocenten på 76%, og det gennemsnitlige tilskud pr. årselev er derfor stort se uændret, hvorfor den samlede økonomiske ramme for de frie grundskoler er nogenlunde som vi kender den fra finansåret 2020. 
 

Forslag til Finanslov for 2021, fremlagt 31. september 2020

2020

2021

Ændring

Finanslov

Finanslovsforslag

Koblingsprocent:

76%

76%

 

Gennemsnitligt tilskud pr. årselev

     51.738,00 kr.

      51.719,00 kr.

-0,04%


Den største tilpasning er, at puljen til specialundervisning er forhøjet med 51,8 mio. kr. til 307,0 mio. kr. i 2021 – dette kommer til udtryk i højere takster pr. specialundervisningselev.
Det er vi i FRISKOLERNE glade for, da tilskuddet pr. elev er faldet over de sidste år p.g.a. et stigende antal elever der vurderes at have behov for specialundervisning, og dermed flere at fordele puljen på fra år til år.
Vi byder derfor denne revitalisering af puljen velkommen.

Forslag til Finanslov for 2021, fremlagt 31. september 2020

2020

2021

Ændring

Takster

Finanslovsforslag

Specialundervisningstilskud pr. elev pr. finansår:

 

 

 

  Takst for 1. specialundervisningselev

   104.322,00 kr.

    130.230,00 kr.

24,83%

  Takst for 2. specialundervisningselev

     93.890,00 kr.

    117.207,00 kr.

24,83%

  Takst for 3. og følgende specialundervisningselev

     62.593,00 kr.

      78.138,00 kr.

24,84%

  Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisningselev på profilskole

     40.217,00 kr.

      40.099,00 kr.

-0,29%


Stigningen i specialundervisningspuljen finansieres af marginale bevægelser i de øvrige takster.
Grundtilskuddet fremstår uændret, hvorimod undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstilskudstaksterne falder med mellem 0,31 og 0,86%, mens SFO-tilskuddet stiger med 0,8 % pr. tilskudsberettiget barn.
 

Forslag til Finanslov for 2021, fremlagt 31. september 2020

2020

2021

Ændring

Finanslov

Finanslovsforslag

Grundtilskud:

 

 

 

  Pr. elev for de første 40 elever

     10.000,00 kr.

      10.000,00 kr.

0,00%

  Maksimum pr. skole

   400.000,00 kr.

    400.000,00 kr.

0,00%

Undervisningstilskud:

 

 

 

(kr. pr. elev)

 

 

 

  Takst 1 (elever under 13 år)

     36.599,00 kr.

      36.366,00 kr.

-0,64%

  Takst 2 (elever på/over 13 år)

     48.310,00 kr.

      48.003,00 kr.

-0,64%

  Takst 3 (for 10. kl.

     47.205,00 kr.

      46.898,00 kr.

-0,65%

Fællesudgifter:

 

 

 

(kr. pr. elev)

 

 

 

  Takst 1 (første 220 elever)

       6.989,00 kr.

        6.930,00 kr.

-0,84%

  Takst 2 (fra elev nr. 221)

       2.796,00 kr.

        2.772,00 kr.

-0,86%

 

 

 

 

Bygningstilskud (pr. elev)

      2.230,00 kr.

        2.223,00 kr.

-0,31%

 

 

 

 

SFO tilskud (pr. barn i sfo)

      7.877,00 kr.

        7.940,00 kr.

0,80%


Inklusionstilskuddet, som blev indført i 2018, videreføres men er forhøjet med 2,05% så udgangspunktet for tildelingen nu er 137.444 kr. pr. skole.

Inklusionstilskud pr. skole:

2020

2021

ændring

  0 – 149 elever

   134.680,00 kr.

    137.444,00 kr.

2,05%

  150 – 299 elever

   127.946,00 kr.

    130.571,00 kr.

2,05%

  300 – 449 elever

   121.212,00 kr.

    123.699,00 kr.

2,05%

  450 elever og   derover

   114.478,00 kr.

    116.827,00 kr.

2,05%


Udover puljen til specialundervisning er der forsat en rækker puljer til specifikke formål.

 

Diverse tilskudspuljer i alt

 2020

2021

Pulje til specialundervisning

255,2 mio. kr.

307,0 mio. kr.

Dansk for tosprogede tilskud

10,8 mio. kr.

10,9 mio. kr.

Befordring svært handicappede

4,3 mio. kr.

3,0 mio. kr.

Inklusionstilskud

70 mio. kr.

70,0 mio. kr.

Vikarudgifter

63,0 mio. kr.

67,4 mio. kr.

Fripladser i skolen

28,1 mio. kr.

28,1 mio. kr.

Fripladser i SFO

5,7 mio. kr.

5,7 mio. kr.

Befordring inkl. brobyg. og syge elever

13,2 mio. kr.

13,3 mio. kr.

 

Hent den nye Tilskudsberegner for 2021 fra Friskolernes Hus.

Tilskud til HF: Information om tilskud til Rudolf Steinerskoler med prøvefri HF følger med en særskilt orientering til de aktuelle skoler.

 

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12