fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

FORSLAG til finanslov for 2020

Tilskudstaksterne stiger med ca 2 % fra 2019 til 2020 i regeringens forslag til finanslov for 2020.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Pædagogik og skoleliv , Presse og politik , Administrative nyheder
03.10.19

Forslaget til finanslov for 2020, som regeringen fremlagde den 2. oktober, indeholder de samme tilskudstakster til de frie grundskoler for 2020, som fremgik af det såkaldte ”tekniske” finanslovsforslag, som blev præsenteret i slutningen af august måned.

Forslag om at sænke koblingsprocenten
Finanslovsforslaget indeholder en ”bombe” vedrørende tilskuddet for 2021, hvor regeringen planlægger at sænke koblingsprocenten fra 76 % til 71 %. FRISKOLERNEs reaktion herpå kan læses HER

Stigning i tilskud
I forhold til satserne for indeværende år stiger tilskuddet samlet set med 2,6 % målt på finanslovstaksten, som ifølge forslaget udgør 51.738 kr. i 2020 mod 50.447 kr. i 2019. Finanslovstaksten er beregnet med en koblingsprocent på 76 %, som er den andel af folkeskolens udgifter opgjort i 2017, som de frie grundskoler modtager. Koblingsprocenten er uændret fra 2019.

Stigningen på de enkelte takster varierer lidt, hvilket skyldes den måde, som den samlede bevilling fordeles mellem de forskellige typer tilskudstakster, samt til puljerne til specialundervisning, inklusionstilskud, vikarudgifter m.v.

SFO-tilskuddet stiger med 1,4 % til 7.877 kr. pr. barn, mens bygningstilskuddet stiger til 2.230 kr. pr. elev, hvilket er 1,4 % højere end i år. SFO-tilskuddet og bygningstilskuddet beregnes og bevilges særskilt og har således ikke noget at gøre med den bevilling, der fastsættes på grundlag af folkeskolens gennemsnitsudgifter ved hjælp af koblingsprocenten.

Tilskud til specialundervisning og inklusion
På specialundervisningsområdet falder taksterne næsten 8 % i forhold til i år. Det skyldes, at den afsnørede pulje ikke er forøget i takt med tilgangen af elever, der søges specialundervisningstilskud til.

Inklusionstilskuddet udviser en lille stigning fra 2019 til 2020 i forslaget. Det skyldes ikke, at der er afsat flere penge til formålet, men derimod, at Finansministeriet regner med et lille fald i det samlede antal elever og skoler.

Det kommunale bidrag
Det kommunale bidrag stiger fra 38.672 kr. i 2019 til 39.711 kr. i 2020 svarende til en stigning på 2,56 %. Bidraget er det beløb, kommunerne betaler til staten for hver elev, der ikke går i en folkeskole, men derimod undervises i en fri grundskole. Det kommunale bidrag er væsentligt lavere end den gennemsnitsudgift, kommunen har pr. elev i folkeskolen. Derfor hører man også ofte, at kommunerne rent faktisk sparer et betydeligt beløb pr. elev, der undervises i en fri grundskole.

Finanslovsforslaget skal i de kommende måneder behandles i folketinget. Sædvanligvis afsluttes forhandlingerne, så Folketinget kan vedtage den nye finanslov i december måned. Indtil finansloven er vedtaget, er taksterne kun et forslag, og de politiske forhandlinger kan medføre ændringer.

De vigtigste takster i finanslovsforslaget for 2019 fremgår af skemaet nedenfor.

Tilskudsberegneren
Tilskudsberegneren for 2020 er lagt ud på hjemmesiden – se link nedenfor. Ved hjælp af excel-arket kan skolen beregne et skøn over tilskuddet for 2020, samt reguleringerne som følge af ændringer i skolens elevtal pr. 5. september. Tilskudsberegneren kan hentes HER

Tilskud til HF
Steinerskoler med prøvefri HF kan med finanslovsforslaget se frem til en tilskudsstigning i forhold til 2019 og også et løft i forhold til det ”tekniske finanslovsforslag” fra august måned. Det skyldes, at nedskæringerne i form af omprioriteringsbidraget er taget af bordet. Information om tilskud til Rudolf Steinerskoler med prøvefri HF følger i en særskilt orientering til de aktuelle skoler.

 

Forslag til Finanslov for 2020, fremlagt 2. oktober 2020

2019

Takster

2020

Finanslovsforslag

Ændring

Grundtilskud:

  Pr. elev for de første 40 elever

  Maksimum pr. skole

 

10.000

400.000

 

10.000

400.000

 

0,0%

0,0%

Undervisningstilskud:

(kr. pr. elev)

  Takst 1 (elever under 13 år)

  Takst 2 (elever på/over 13 år)

  Takst 3 (for 10. kl.

 

 

35.893

47.379

46.274

 

 

36.599

48.310

47.205

 

 

1,97 %

 1,97 %

2,01 %

Fællesudgifter:

(kr. pr. elev)

  Takst 1 (første 220 elever)

  Takst 2 (fra elev nr. 221)

 

 

6.834

2.734

 

 

6.989

2.796

 

 

 2,27 %

2,27 %

 

 

 

 

Bygningstilskud (pr. elev)

2.199

2.230

1,41 %

 

 

 

 

SFO tilskud (pr. barn i sfo)

7.768

7.877

1,40 %

 

 

 

 

Inklusionstilskud pr. skole:

  0 – 149 elever

  150 – 299 elever

  300 – 449 elever

.. 450 elever og derover

 

134.087

127.382

120.678

113.974

 

134.680

127.946

121.212

114.478

 

 

0,44 %

 

 

 

 

Specialundervisningstilskud pr. elev pr. finansår:

  Takst for 1. specialundervisningselev

  Takst for 2. specialundervisningselev

  Takst for 3. og følgende specuv elev

..Tillægstakst for 13. og følgende spe-

    cialundervisningselev på profilskole

 

 

127.252

114.527

76.351

 

49.664

 

 

117.431

105.688

70.459

 

44.311

 

 

-  7,72%

-  7,72%

-  7,72%

 

- 10,78%

 

 

 

 

Diverse tilskudspuljer i alt

 

 

 

Pulje til specialundervisning

251 mio

255,2 mio

1,59 %

Dansk for tosprogede tilskud

10,4 mio.

10,8 mio

 

Befordring svært handicappede

4,2 mio.

4,3 mio

 

Inklusionstilskud

70 mio.

70 mio

 

Vikarudgifter

58,5 mio

63,0 mio

7,69 %

Fripladser i skolen

27,8 mio

28,1 mio

1,08 %

Fripladser i SFO

5,6 mio

5,7 mio

 

Befordring inkl. brobyg og invalide

13,1 mio

13,2 mio

 

Fleksjobbidrag pr. md. pr. årsværk

229 kr.

228 kr

 

Barselsfonden pr. md. pr. årsværk

242 kr.

242 kr

 


Undervisningsministeriets takstkatalog for finanslovsforslag 2020 kan findes HER.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12