fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Justerede optagelseskrav til ungdomsuddannelser

FRISKOLERNE har afgivet høringssvar. Der er både gode og dårlige nyheder.
Af: Maren Skotte, kommunikationschef i FRISKOLERNE
Kategori Presse og politik , Administrative nyheder
16.12.19

FRISKOLERNE har fremsendt høringssvar vedrørende ændring af adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser. Det er en kendt sag, at FRISKOLERNE er optaget af friheden til at lave skole. I forlængelse af dette, er vi meget optagede af, at de friskoler, der tager friheden på sig, ikke oplever unødvendige benspænd.

Prøvefrie skoler savner hensyntagen
Fra statens side er der jf. lovgivningen skabt mulighed for, at friskoler har frihed til at være et pædagogiske alternativ. Derfor er der i dag cirka 35 prøvefrie skoler spredt over hele landet, hvor forældrene aktivt har valgt skolen på grund af værdier og formål, herunder at skolen er prøvefri. Disse skoler skal, ligesom alle andre friskoler, leve op til »stå-mål-med-kravet« og dermed gøre eleverne klar til videre uddannelse. 

Derfor mener vi, det er helt afgørende, at der politisk side også er opbakning til, at elever fra prøvefrie skoler kan opnå optagelse på de gymnasiale uddannelser og at man anerkender de alternative evalueringsformer, som disse skoler benytter sig af. Altså formative evalueringer fremfor summative evalueringer. I modsat fald skaber man et unødvendigt benspænd for disse elever, og konsekvensen kan meget vel være, at skolekredse og forældre føler sig pressede til at opgive prøvefriheden.

FRISKOLERNEs høringssvar omhandler -

  • At elever fra prøvefrie skoler bør have retskrav på optagelse på gymnasiale uddannelser, i fald de er vurderet til at kunne gennemføre dette.
  • Manglende anerkendelse af, at undervisningen på prøvefrie skoler i forvejen skal leve op til »stå-mål-med«-kravet.
  • At det er uhensigtsmæssigt, at de nugældende regler ikke tager højde for og anerkender den omfattende evaluering, elever fra prøvefrie skoler får med sig som alternativ til prøveafholdelse og eksamen.
  • At det er udtryk for urimelig forskelsbehandling, at elever fra prøvefrie skoler, der ønsker at gå direkte videre på HF er forhindret i det.

Derfor foreslår FRISKOLERNE, at det besluttes politisk, at give sikkerhed for, at elever fra prøvefrie skoler, der er vurderet uddannelsesparate, sikres optagelse på gymnasiale uddannelser. Vi foreslår, at faglærere, ledere og den lokale rektor får mandat til at vurdere, hvem der kan optages eller ikke optages på gymnasier rundt om i landet.

Høringssvaret indgår naturligvis i Undervisningsministeriets behandling af de indkomne svar. Læs FRISKOLERNEs høringssvar.

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12