fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Løntabel gældende pr. 1. april er udsendt

Reguleringsprocenten er med virkning fra 1. april 2020 forhøjet, hvorfor løntabellen er blevet opdateret.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
17.03.20

Reguleringsprocenten er med virkning fra 1. april 2020 forhøjet til 10,3236. I den anledning er løntabellen opdateret og en ny udgave er lagt ud på Friskolernes hjemmeside.

Bemærk at for gymnasieskoler er ATP-satsen ændret fra F-sats til A-sats. ATP satserne er oplyst under fanen ”Generelle satser”.

Løntabellen er gældende til 31. december 2020. Pr. 1. januar 2021 vil rejsegodtgørelserne blive reguleret, hvilket giver anledning til at udsende en ny løntabel. 

Næste lønregulering sker pr. 1. februar 2021, hvor der er aftalt en generel lønstigning på 0,68% samt effekten af reguleringsordningen, som ved overenskomstindgåelsen i 2018 blev skønnet til at udløse 0,10 %. Der udsendes følgelig også en ny løntabel gældende fra 1. februar 2021. Denne løntabel vil være gældende til 31. marts, idet overenskomsterne skal fornys med virkning fra 1. april 2021.

DOWNLOAD LØNTABELLEN gældende pr. 1. april 2020.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12