fjern søgeboks

Mindre tilskud til børn i private vuggestuer

Det er ikke rimeligt, at der kan være stor forskel i tilskuddet til hhv. privat og kommunale vuggestuer. Derfor arbejder Daginstitutionernes Lands Organisation på højtryk på at få sat fokus på problematikken. De opfordrer forældre til også at komme på banen, og de har i den forbindelse udarbejdet et udkast til et læserbrev, som friskoler med tilknyttet vuggestue opfordres til at videregive til forældre, der gerne vil være med til at sætte fokus på problematikken.
Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus
Kategori
Administration
06.09.23

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen give et tilskud svarende til 75% af de udgifter, det koster at have et barn i vuggestue. Resten betales af forældrene.

Med hensyn til private vuggestuer, eksempelvis oprettet i forbindelse med en friskole, må kommunen foretage beregningen af tilskuddet ud fra de samlede udgifter til kommunale vuggestuer og dagplejer. Kommunens udgift til et barn i dagpleje, er lavere end til udgiften i en vuggestue. Dermed bliver det driftstilskud, som den private vuggestue skal tildeles, lavere end for børn i kommunale vuggestuer. I kommuner med mange dagplejere, bliver forskellen meget stor.

Problemstillingen er ikke ny, men fra 1. januar 2024 kan den få ekstra stor betydning, når kravet om minimumsnormeringer træder i kraft. Til den tid skal alle landets daginstitutioner leve op til kravene om minimumsnormeringer. Kommunale institutioner skal efterleve kravene med udgangspunkt i et gennemsnit i de kommunale institutioner. Private institutioner afkræves normeringer svarende til mindst gennemsnittet af de kommunale institutioner.

Det er naturligvis ikke rimeligt, at der kan være stor forskel i tilskuddet, og derfor arbejder Daginstitutionernes Lands Organisation på højtryk på at få sat fokus på problematikken.

Dagtilbudsloven skal ganske enkelte laves om, og det kan teknisk set ske ved at ændre et `kan` til et `skal` i dagtilbudslovens §36, stk. 3.

§36, stk. 3 omtaler nemlig, at kommunen, hvis det viser sig, at der er forskel på tilskuddet til de kommunale og de private vuggestuer, kan vælge at tildele privatinstitutionen et tilskud, der svarer til en alderssvarende daginstitution.

 

Daginstitutionernes Lands Organisation har udarbejdet et udkast til et læserbrev, som friskoler med tilknyttet vuggestue opfordres til at videregive til forældre, der gerne vil være med til at sætte fokus på problematikken.

 

Find udkastet til LÆSERBREVET om tilskud til private vuggestuer HER.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12