fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ny løntabel gældende fra 1. januar 2022

Med ændrede satser for tjenesterejser, G-dage og dagpengesatser gældende pr. 1. januar 2022 udsendes en ny løntabel. Løntabellen er gældende til 31. marts 2022.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
07.01.22

Med ændrede satser for tjenesterejser, G-dage og dagpengesatser gældende pr. 1. januar 2022 udsendes der hermed en ny løntabel. Satserne er beskrevet herunder, og findes også i løntabellens fane ”generelle satser”.

Løntabellen er gældende til 31. marts 2022, hvor der beregnes en ny reguleringsprocent, og hvor der sker overenskomstændringerne for skolens børnehaveklasseledere, BUPL, 3F og HK.

 

Link til løntabel gældende fra 1. januar 2022

Excel-fil - DOWNLOAD HER.

PDF-fil - DOWNLOAD HER.

 

Transportgodtgørelse:

Transportgodtgørelse for almindelig godkendt kørsel er steget fra kr. 1,90 til kr. 1,98.

Transportgodtgørelse i henhold til bemyndigelse er faldet fra kr. 3,44 til kr. 3,51.

 

Time- og dagpenge

Time- og dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer en tjenesterejse har varet, når den har været forbundet med overnatning. Derudover betales timedagpenge for hver påbegyndt time, rejsen varer ud over hele døgn.

De ureducerede satser for rejser i Danmark og på Færørene er kr. 463,- pr. døgn og kr. 19,29,- pr. time. For rejser i udlandet udgør satserne hhv. kr. 546- og kr. 22,75.

 

Time- og dagpengene reduceres, hvis den ansatte får betalte måltider i tilknytning til tjenesterejsen.

Fradraget udgør følgende:

Morgenmad          15%

Frokost                30%

Middag                30%

Fuld kost             75%

 

Link til cirkulære om satsregulering for tjenesterejser - KLIK HER

 

G-dage (dagpenge godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag)

Sendes en ansat ud i ledighed og nedennævnte krav er opfyldt betales 1. og 2. ledighedsdag.

  • Den ansatte skal være medlem af en a-kasse
  • Den ansatte skal være ledig på 1. og 2. hele ledighedsdag
  • Den ansatte skal indenfor de sidste 4 uger have arbejdet min. 74 løntimer
  • Den ansatte må ikke selv have opsagt sin stilling eller skriftligt have frasagt et tilbud om genansættelse.

 

Opfyldes disse krav, og den ansatte sendes ud i mere end 4 timers ledighed, skal arbejdsgiver betale godtgørelse for en hel ledighedsdag (kr. 893,-). Hvis den ansatte sendes ud i mindre end 4 timers ledighed, betales godtgørelse for en halv ledighedsdag (kr. 447,-)

 

Link til bekendtgørelse - KLIK HER.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12