fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Opdateret nyhed om lokale løntillæg, bragt i SkoleNyt den 12. oktober 2017

Opdateringen skyldes et ønske om at tilføje flere oplysninger, og udvide beregningsgrundlaget til også at omfatte skoler, der har indberettet at de ikke udbetaler lokalløn.
Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
16.10.17

Til opdateringen hører også en ny oplysning om antal elever pr. årsværk. Det er interessant fordi: 

  • man kan se en vis sammenhæng mellem løntillæg og skolestørrelse (antal årsværk på skolen) – des flere årsværk (= større skole) jo højere gennemsnitligt løntillæg
  • der ikke er samme sammenhæng mellem antal elever pr. årsværk og løn – udsvingene i dette tal følger ikke et gennemskueligt mønster

 

Pr. 30. april 2017 udgør de lokalt aftalte løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere ansat ved skoler der er medlem af Dansk Friskoleforening i gennemsnit 18.561 kr. pr. årsværk. Det er en stigning på 24,8 % i forhold til april 2016. Det fremgår af den lønstatistik over løntillæg ved samtlige medlemsskoler, som Dansk Friskoleforening netop har udarbejdet. Statistikken, der er baseret på skolernes indberetninger til Fordelingssekretariatet pr. 30. april i år, omfatter 333 skoler og 3.442 årsværk fordelt på 4.090 ansatte.

Mens de lokalt aftalte tillæg buldrer frem, falder udbetalingen af centralt fastsatte tillæg med 0,2 % pr. årsværk. Det er OK-08 tillæg og Trin 4 tillægget der trækker ned, mens der ses en pæn stigning i undervisningstillæggene på 4,6%, hvilket tyder på, at der er sket en lille stigning i det gennemsnitlige antal årlige undervisningstimer pr. lærer. De centralt fastsatte tillæg udgør i gennemsnit 31.368 kr. pr. årsværk.

Lokalt aftalte løntillæg er nu en realitet på så godt som alle skoler. Hvor der i 2016 statistikken var lidt flere end 25 skoler der ikke havde indberettet lokale løntillæg, så viser opgørelsen pr. 30. april 2017, at der nu er færre end 10 skoler, der ikke har indberettet lokale løntillæg. Det betyder – når vi tager højde for de fejlkilder der kan være i forbindelse med indberetningerne – at der højst kan være 5-6 skoler og dermed ganske få lærere for hvem, der slet ikke er indgået aftale om at udbetale lokale løntillæg.

Summen af lokale løntillæg fordeler sig med 41 % funktionstillæg, 52 % til kvalifikationstillæg og 7 % til resultatløn.

Naturligvis er der store forskelle på størrelsen af de lokale løntillæg fra skole til skole. Men det er nok værd at bemærke, at skolens størrelse – målt på antal lærerårsværk – har en vis sammenhæng med den gennemsnitlige størrelse af de lokale løntillæg, således at løntillæggene stiger gradvist med skolens størrelse. Derimod ses ingen sammenhæng mellem løntillæggenes størrelse og antallet af elever pr. årsværk, hvilket illustreres af oversigten nedenfor.

I oversigten er skolerne fordelt i fraktiler på femtedele – altså den femtedel der giver mindst, den der giver næstmindst, dem der ligger i midten, skoler der giver næstmest og skoler der giver mest.

Fraktil

Antal skoler

Lærerårsværk

Årsværk pr. skole

Elever pr. årsværk

Løninterval – kr. pr. årsværk

Kr. i gnmst. pr. årsværk

 

10

72

7,2

13,2

0 kr. udmøntet

0

I

56

470

8,4

13,8

358 – 7.037

4.240

II

67

648

9,8

13,4

7.124 – 14.025

10.729

III

67

702

10,5

14,1

14.030 – 18.767

16.500

IV

67

779

11,6

14,3

19.154 – 26.050

21.459

V

66

770

11,7

13,7

25.527 – 59.673

34.568

NB: Det reelle antal af skoler der ikke yder løntillæg er mindre end 10 skoler som indberetnings-statistikken viser. Det korrekte antal er formentlig højst 6 skoler.

 

Oversigt: Gennemsnitlig størrelse af løntillæg pr. årsværk:

Tillægs type

Kr. pr. årsværk

Udvikling fra 2016 - 2017

Undervisningstillæg

21.080

+ 1,7 %

OK-08 tillæg

3.895

- 3,8 %

Trin 4 tillæg

3.201

- 8,6 %

Særligt OK-13 tillæg

2.886

+ 0,5 %

Øvrige centralt aftalte tillæg

305

+ 9,5 %

Lokalt aftalte løntillæg i alt

18.561

+ 24,8 %

Heraf          funktionstillæg

7.625

+ 26,2 %

       kvalifikationstillæg

9.602

+ 26,8 %

  resultatløn og engang

1.334

+ 6,1 %

 Kilde: Dansk Friskoleforeningens statistik på grundlag af talmateriale fra Fordelingssekretariatet pr. 30. april 2017.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12