fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Seniorbonusordning skal udbetales med januar måneds løn

Den nye seniorbonusordning trådte i kraft d. 1. april 2022. Bliv opdateret på reglerne her.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
25.01.23

D. 1. april 2022 trådte den nye seniorbonusordning i kraft.

Det betyder kort fortalt, at alle ledere, lærere, børnehaveklasseledere, HK og 3F overenskomstansatte har ret til en årlig seniorbonus svarende til 0,8% af den sædvanlige årsløn. Seniorbonusordningen er en fleksibel ordning og kan konverteres til pension og eller seniorfridage.

Ønsker ansatte omfattet af seniorbonusordningen at konvertere bonusordningen til pension eller fridage, skal dette meddeles skolens ledelse senest d. 1. oktober hvert år.

 

Seniorbonusordningens regler

Ved overenskomstforhandlingerne – OK21 blev parterne enige om at indføre en ny seniorbonusordning gældende pr. 1. april 2022. Seniorbonusordningen gælder for skolens ledere, lærere, børnehaveklasseledere samt ansatte under 3F og HK-overenskomsten(dog ikke timelønnede).

 

Seniorbonusordningen i korte træk

Ordningen giver ansatte, fra og med det kalenderår hvor de fylder 62 år, ret til en seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn. Bonussen udbetales én gang årligt ved førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb.

I den sædvanlige årsløn medregnes:

 • Den faste løn (intervalløn, basisløn, skalaløn)
 • Tillæg (såvel centralaftalte og lokalaftalte varige og midlertidige tillæg), der ydes med faste månedlige beløb
 • Pensionsbidrag af ovennævnte løndele
 • Herudover kan der være tale om variable løndele/tillæg (arbejdstidsbestemte tillæg), hvis de for den pågældende medarbejder har karakter af en fast påregnelig løndel.

 

Der er tale om en fleksibel ordning, der giver mulighed for at imødekomme individuelle behov. Den ansatte har derfor ret til at konvertere sin seniorbonus til frihed (seniordage) og/eller et ekstraordinært pensionsbidrag. Valget træffes for ét år ad gangen.

En ansat der vælger at konvertere seniorbonussen, skal give skolens ledelse meddelelse herom senest d. 1. oktober året før, bonussen ville være kommet til udbetaling.

 

De aftalte bestemmelser om seniorbonus, har virkning fra den 1. april 2022.

De ansatte, der er fyldt eller fylder 62 år i 2022, og som var ansat på skolen d. 1. april 2022, har dog ret til fuld seniorbonus i hele kalenderåret 2022. Det vil sige fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022. De der er fyldt eller fylder 62 år, men først ansættes efter d. 1. april 2022, optjener seniorbonus forholdsvist.

En ansat, der vælger at konvertere seniorbonussen for 2022, skal give meddelelse herom senest den 1. oktober 2022 med henblik på afvikling af seniordage i 2023 og/eller indbetaling af et ekstraordinært pensionsbidrag ved førstkommende lønudbetaling i 2023.

I cirkulære om seniorbonus gennemgås samtlige regler omkring beregning, konvertering til seniordage og afholdelse heraf, konvertering til ekstraordinært pensionsbidrag og indbetaling heraf samt hvordan man forholder sig ved ansættelse i løbet af et kalenderår eller ved fratrædelse.

 

DOWNLOAD cirkulære om seniorbonus HER. 

DOWNLOAD cirkulære om beregning af løn HER.

 

For god ordens skyld skal nævnes, at den nye seniorbonusordning ikke ændrer på de i forvejen aftalte seniorordninger:

 • Lærer og børnehaveklasseledere:
  • Ansatte der d. 31. juli 2013 var fyldt 57 år, har ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt med fuld løn og pension.
  • Ansatte der ikke var fyldt 57 år d. 31. juli 2013 bevares retten til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt med tilsvarende lønnedgang, dog med fuld pension.
  • Retten gælder fra den normperiode den ansatte fylder 60 år.
 • 3F-overenskomst
  • Ansatte under 3F overenskomst har ret til 5 betalte seniordage årligt fra det fyldte 60 år.
 • HK-overenskomst
  • Ansatte under HK-overenskomst har til og med 31. marts 2022 ret til 5 selvbetalte seniordage pr. kalenderår de sidste fem år inden folkepensionsalderen.
  • Pr. 1. april 2022 nedsættes de 5 seniordage til 3 selvbetalte fridage.
 • BUPL-overenskomst
  • Ansatte under BUPL-overenskomst er ikke omfattet af den nye seniorbonusordning. Her gælder retten til 5 betalte seniordage pr. år fra det kalenderår, hvor den ansatte fylder 58 år.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12