fjern søgeboks

Varsling af sommerferien 2024

Hvis ikke skolen allerede har varslet de ansattes hovedferie – så er det nu! Læs mere her.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori
Administration
19.03.24

Hvis ikke skolen har varslet de ansattes hovedferie – så er det nu!

Hovedferien, som består af 3 sammenhængende uger i perioden 1. maj – 30. september, skal varsles med 3 måneders varsel. Derfor er det vigtigt, at varsle hovedferien inden udgangen af marts måned - hvis ikke skolen allerede har gjort det. Varslet skal være konkret, dvs. udtrykkeligt angive datoerne for feriens placering, og vi anbefaler, at varslingen er skriftlig. Husk også, at hvis der gøres brug af forskudsferie (ferie som endnu ikke er optjent), skal der indgås aftale herom.

Restferien, som består af de sidste 2 uger, skal varsles med minimum 1 måneds varsel.

Særligt vedr. lærere og børnehaveklasseledere
Organisationsaftalens ferieregler har fastsat følgende bestemmelser:

  1. Hvis ikke skolen inden udgangen af august måned varsler anden ferie, anses ferien for afholdt de 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie.
  2. Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned varsler anden ferie, anses ferien for afholdt med de sidste 18 hverdage i juli måned samt de 2 første hverdage i august måned.

Det forudsættes, at normperioden følger skoleåret og starter 1. august, og at der er virksomhedslukket.

Følger skolen organisationsaftalens ferieregler, skal skolen ikke varsle ferien og ej heller indgå aftaler omkring ferie på forskud.

Følger skolen IKKE organisationsaftalens ferieregler, er det vigtigt at varsle en anden ferie inden udgangen af marts måned, og også aftale evt. ferie på forskud.

Særligt vedr. kombinationsansatte
For skolens ansatte der både er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder og pædagogisk personale efter BUPL/FOA-overenskomsten, gælder samme ferieregler som i lærernes organisationsaftale. Dog er der ikke krav om virksomhedslukning.

Det vil sige, at varsler skolen ikke anden ferie overfor skolens kombinationsansatte, afholder de ferie de sidste 18 hverdage i juli og de to første hverdage i august måned. Følges ovennævnte feriebestemmelser ikke, skal en anden ferie varsles inden udgangen af marts måned, og der skal evt. indgås aftale omkring ferie på forskud.

 

LÆS tidliigere nyhed omkring aftalen for kombinationsansatte.

LÆS FRISKOLERNEs ferievejledning 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12