fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Vejledning vedrørende planlægning og opgørelse af arbejdstid og beregning af løn i 3F-overenskomsten

Formålet med denne information er at beskrive reglerne om arbejdstid og lønberegning for medarbejdere, som er omfattet af 3F-overenskomsten.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
13.11.19

Baggrunden er, at vi ser et behov for at tydeliggøre konsekvenserne af, at man i 3F-overenskomsten ikke anvender en årsnorm for arbejdstiden, men derimod tager udgangspunkt i en norm på 37 arbejdstimer ugentligt.

Om arbejdstid
Udgangspunktet er en ugentlig arbejdstidsnorm på 37 timer for fuldtidsansatte, som opgøres over en 4 ugers periode.

For medarbejdere, som har varierende arbejdstid fra uge til uge, skal der udarbejdes en tjenesteliste, som omfatter mindst 4 uger med angivelse af arbejdstidens placering og fridagenes placering. Listen skal også omfatte opgaver i forbindelse med arrangementer – fx møder og skolefester.

Medarbejderen skal således kende sine arbejdstider 4 uger frem. Derfor kan det anbefales at udarbejde tjenestelister, der omfatter 8 uger og udsende ny tjenesteliste hver fjerde uge.

Arbejdstiden skal normalt lægges mellem kl. 06 og 17, og arbejdet tilrettelægges normalt over en 5-dages uge.

Medarbejdere med en daglig arbejdstid på 6 timer eller flere har ret til en uforstyrret, ulønnet spisepause på ½ time pr. dag. Såfremt medarbejderen står til rådighed i spisepausen, er denne lønnet.

Arbejdstidens fordeling på ugens dage sker under hensyn til skolens arbejdsgange og efter drøftelse med medarbejderen.

Reglerne om arbejdstid findes i overenskomstens § 9.

Om løntillæg
Der ydes løntillæg for arbejde mellem kl. 17 og 06, samt for arbejde på lørdage efter kl. 14, søn- og helligdage, samt mandage og hverdage efter skæve helligdage kl. 00-04.

Desuden indeholder overenskomsten regler om hovedrengøringstillæg, dispositionstillæg, vinterordning og betaling for mer- og overarbejde.

Reglerne om løntillæg findes i §§ 10, 11, 12, 13 og 14.

Om lønberegning
Lønberegningen tager højde for, at skoler typisk har lukket mere end 5 uger om året, hvilket betyder, at medarbejderen vil have en del uger/dage, hvor vedkommende ikke kan møde på arbejde og heller ikke har ret til ferie.

Lønberegningsmetoden – som kaldes et ”lønbrøks-system” – sikrer, at medarbejderen får den samme månedsløn hele året, uanset at det ugentlige timetal kan variere, og selvom skolen har lukket i flere end 5 uger.

Metoden består af 2 trin:

  1. Først beregnes en beskæftigelsesgrad ud fra det aftalte antal årlige arbejdstimer.
  2. Derefter beregnes månedslønnen ud fra beskæftigelsesgraden og den aktuelle årsløn.


Beregning af beskæftigelsesgrad:
Det årlige antal aftalte arbejdstimer opgøres. Principielt udgør timetallet summen af arbejdstimerne på de dage, hvor der arbejdes. Typisk vil der være tale om 40 (skoleuger) med en fast tjenesteplan tillagt et antal timer for arbejde i perioder, hvor skolen er lukket, samt i forbindelse med særlige arrangementer.

Ved beregning af beskæftigelsesgrad er grundlaget et årligt timetal på 1676 timer for fuld tid.

Eksempel for en rengøringsmedarbejder:

40 skoleuger med 200 dage á 4 timer800 timer
4 dages hovedrengøring á 8 timer 32 timer
3 dages klargøring til skolestart á 6 timer18 timer
Ekstra rengøring efter julemarked 8 timer 8 timer
I alt  858 timer

Beskæftigelsesgraden                             858/1676  ~  0,52

Beregning af løn
Selvom det faktiske arbejdstimetal varierer med nogle timer fra måned til måned, er formålet med lønbrøks-systemet, at medarbejderens månedsløn er den samme – under forsætning af, at det årlige aftalte antal arbejdstimer er uændret.

Månedslønnen beregnes således:  Aktuel månedsløn  x  beskæftigelsesgrad  =  månedsløn

Eksempel:

  • En medarbejder på skalatrin 17, stedtillæg VI, beskæftigelsesgrad på 0,52, november 2019.

 

              23.365,58  x  0,52  =  12.150,10 kr. pr. måned.

 

  • En anden metode, som også vises i overenskomsten, er at gå via den aktuelle årsløn – samme medarbejder som ovenfor:

 

           Månedsløn  x 12  x  beskæftigelsesgrad :12  

                                   

Eller med værdierne pr. november 2019:

(23.365,58 x 12 x 858):(12x1676) = 12.150,10 kr. pr. md.

 
Til månedslønnen ydes et pensionsbidrag.

Udover den faste månedsløn kan der blive tale om at udbetale ekstra løn for merarbejde eller overarbejde, ligesom der naturligvis løbende skal udbetales ulempetillæg for arbejde på ubekvemme arbejdstider (fx i tidsrummet kl. 17 – 06).

Lønberegningen er gennemgået i bemærkningen til overenskomstens § 9, stk. 5.

Spørgsmål til beregning af arbejdstid og løn for medarbejdere omfattet af 3F-overenskomsten kan rettes til:

 

Friskolernes Hus, tlf. 6261 3013
Tove Dohn, konsulent, tove(at)friskolerne.dk
Peter Højgaard Pedersen, specialkonsulent, php(at)friskolerne.dk

 

Fagligt Fælles Forbund (3F)
Kampmannsgade 4
1790 København V
Michael Haas, forhandlingssekretær, michael.haas(at)3f.dk, tlf. 8892 0168

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12