fjern søgeboks

Projektleder til Frivillighedsalliancen

FRISKOLERNE og Efterskolerne søger en projektleder til det fælles projekt »Frivillighedsalliancen«. Projektet har fokus på at give flere unge erfaringer med frivilligt engagement ved at koble skoler og civilsamfund tættere sammen. Frivilligt engagement spiller positivt ind på trivsel, social tillid og oplevelsen af at kunne bidrage, fordi frivilligt engagement kan give adgang til fællesskaber og meningsfulde aktiviteter.

Med »Frivillighedsalliancen« har FRISKOLERNE og Efterskolerne en ambition om at samle civilsamfundsaktører tættere om at sætte en offentlig dagsorden om værdien af medborgerskab, hjælpsomhed og fællesskaber i Danmark. Fordi et stærkt demokrati kræver deltagelse. Projektlederen står i spidsen for at styre projektets faser og sikre, at projektet kommer godt i mål.

Projektet er støttet af Samfonden og bevillingen løber over 2,5 år.

Blandt de centrale arbejdsopgaver er –

 • Ansvar for at drive projektet fremad med fokus på løbende opfølgning og resultater.
 • Designe og planlægge indsatserne i projektet i samarbejde med ledere, lærere og elever, der involveres i projektets aktiviteter.
 • Understøtte, motivere og inspirere aktiviteter på tværs af skoler med respekt for skolernes forskelligheder.
 • Beskrive rammerne for ambitionen om at udvikle en ny fagbeskrivelse for samfundsfaget »Medborgerskab og frivillighed« i grundskolen med vægt på aktion og engagement i civilsamfundet.
 • Bidrage til at formidle de gode historier fra de deltagende skoler og civilsamfundsaktører – målrettet medier, nyhedsbreve, web, sociale medier m.v. i samarbejde med de to sekretariater.
 • Sørge for, at der etableres dokumentation og evaluering omkring projektet i samarbejde med forskningsmiljø.
 • Indgå i planlægning, facilitering og opfølgning af arbejdsmøder i såvel styregruppe, netværk og »Frivillighedsalliancen«.
 • Løbende afrapportering til Samfonden.

Du skal som projektleder –

 • Være udadvendt, initiativrig og selvstændig
 • Være optaget af, at projektet giver maksimal mening for skoler og samarbejdspartnere samt at projektet lever op til indholdet i den givne fondsbevilling
 • Være godt skrivende – til den løbende formidling af projektets resultater samt ambitionen om at sætte ’frivillighed’ på den offentlige dagsorden.
 • Brænde for – og gerne selv være eksponent for – det frivillige engagement
 • Have lyst til at samarbejde på tværs af skoler og civilsamfundsorganisationer

Det er en fordel, hvis du -

 • Har erfaring med projektledelsens faser fra A-Z
 • Har erfaring fra skoleverdenen og frivilligt engagement
 • Har erfaring med kommunikationsarbejde
 • Har erfaring med dét at arbejde i en politisk ledet organisation

Projektlederen ansættes i Friskolernes Hus, som er beliggende i Asperup på Fyn. Her vil du indgå i dagligdagen sammen med de øvrige 13 medarbejdere. Friskolernes Hus er en attraktiv arbejdsplads i smukke omgivelser og med en uformel tone, hvor vi kerer os om hinanden. Projektlederen vil referere til sekretariatsledelsen i Friskolernes Hus og en styregruppe bestående af repræsentanter fra de to sekretariater.

Der er tale om en projektansættelse med tiltrædelse snarest muligt eller pr. 1. august 2024. Projektansættelsen løber over 2,5 år. Ansøgningsfrist den 20. maj 2024. Ansøgningen sendes til frivillig(at)friskolerne.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Maren Skotte, kommunikationschef i Friskolernes Hus, 20498503.

Mere om »Frivillighedsalliancen«


 

Frivillighedsalliancen består af (foreløbigt) 14 civilsamfundsaktører:

DGI, KFUM Spejderne, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Højskolerne, Dansk Ungdoms Fællesråd, Ældre Sagen, Boblberg, Friluftsrådet, Landdistrikterne, Ungdommens Røde Kors, Grundtvigsk Forum, KFUM og KFUK, Frivilligcentre og selvhjælp Danmark, Efterskolerne, FRISKOLERNE

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12