fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Administrative forhold vedr. den kommende sommerferieperiode

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og der er derfor en håndfuld ting I administrativt skal forholde jer til. Læs mere om ferieløn, sygdom under ferie/orlov og om der skal varsles erstatningsferie inden den 31. december 2021. Læs mere her.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
09.06.21

Vær opmærksom på den kommende sommerferieperiode. Skal der reguleres i ferieløn, hvordan forholder I jer til sygdom/orlov under ferien og skal der varsles erstatningsferie inden den 31. december 2021? 

Ferieløn

Ferien nærmer sig nu for alvor og dermed også ferieløn. Skolen skal for ansatte med ret til løn under ferie følge op på, om der er optjent lønret til de varslede feriedage, og hvis der er, om det er den almindelige månedsløn, eller der skal beregnes en feriedifference.

Vær derfor OBS på:

Feriefradrag - hvis den ansatte ikke har optjent feriedage med lønret (evt. med brug af forskudsferie optjent i juli og august), svarende til de varslede feriedage, skal skolen beregne et lønfradrag.

Feriedifference - har den ansatte ændret beskæftigelsesgrad fra optjeningstidspunktet til ferieafviklingstidspunktet, skal der for de feriedage, der er optjent lønret, beregnes en feriedifference.

Er beskæftigelsesgraden steget fra ferieoptjeningstidspunktet til ferieafviklingstidspunktet er feriedifferencen negativ.

Er beskæftigelsesgraden faldet fra ferieoptjeningstidspunktet til ferieafviklingstidspunktet er feriedifferencen positiv.

 

Sygdom og ferie

Sygdom opstået før feriens begyndelse
Hvis en medarbejder er sygemeldt, når ferien begynder, har medarbejderen ikke pligt til at begynde sin ferie, men er berettiget til erstatningsferie.

Sygdom anses for indtrådt før feriens begyndelse, hvis medarbejderen er syg ved ”normal arbejdstids begyndelsestidspunkt” den første feriedag.

Kan og ønsker den sygemeldte at afvikle ferie, skal den sygemeldte via jobcenteret/kommunen få sig en ”teknisk raskmelding”. En teknisk raskmelding sikrer den ”sygemeldte” at holde ferie i såvel Danmark som i udlandet, og at den ”sygemeldte” efter endt ferie kan fortsætte sin sygemelding.

Hvis den sygemeldte raskmelder sig for at afvikle ferie, og efter ferien fortsætter sin sygemelding, vil sygemeldingen blive set på som ”nyopstået”, hvilket bla. betyder, at de første 30 sygedage er arbejdsgiverdage, hvortil der fra UdbetalingDanmark ikke kan søges sygedagpengerefusion.

Vi råder derfor skoler med sygmeldte ansatte - såvel fuldt sygemeldte som delvis sygemeldte - at gå i dialog med den sygemeldte om, hvorvidt der kan afvikles ferie samt sikre sig, at den sygemeldte anmoder om en ”teknisk raskmelding”.

 

Sygdom opstået under ferien

Udgangspunktet er, at en ansat, som er ansat i hele ferieåret (1. september til 31. august), har ret til erstatningsferie efter i alt 5 sygedage på feriedage - dvs. en ret til maksimalt 4 ugers erstatningsferie. Retten til erstatningsferie indtræder fra den dag, hvor den ansatte sygemelder sig med lægelig dokumentation efter de almindelige regler, der gælder for ansættelsesforholdet, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende, fx ulykkestilfælde eller svær tilskadekomst.

Den ansatte betaler selv for den lægelige dokumentation.

Hvis den ansatte ikke har optjent fuld ferie (altså været ansat i hele ferieået 1. september 2020 – 31. august 2021), nedsættes såvel de 4 uger som de 5 dage forholdsmæssigt. Det betyder, at såfremt en ansat tiltræder eller fratræder i løbet af ferieåret, vil ledelsen skulle regulere antallet af erstatningsdage, som den ansatte vil være berettiget til at få.

Antallet af erstatningsdage skal alene opgøres i forhold til ansættelsens længde hos den pågældende arbejdsgiver i det aktuelle ferieår.

Såfremt en medarbejder har flere ferieperioder med sygdom i samme ferieår, har medarbejderen ret til erstatningsferie for sygdom under ferie efter 5. sygedag, uanset hvor mange ferieperioder medarbejderen har i ferieåret. Dvs: har medarbejderen brugt de første 5 ”egen-betalte” sygedage under sin første ferieperiode, og igen bliver syg under sin anden ferieperiode, da har medarbejderen ret til erstatningsferie fra 1. sygedag.

 

Orlov som feriehindring

Der kan ikke afholdes ferie samtidig med graviditets-, barsels-, eller forældreorlov.

Ved graviditets-, barsels- eller forældreorlov kan orloven suspenderes under ferien, og orloven forlænges tilsvarende. Ferien kan også udskydes til senere afholdelse.

 

Erstatningsferie

Har den ansatte været i en feriehindring, og der er tale om erstatningsferie, er det vigtigt, at ledelsen om muligt varsler ferien til afholdelse inden ferieafholdelsesåret er slut d. 31. december 2021.

Ferie anses som muligt at afvikle såfremt den ansatte efter sygemelding eller barsels-/forældreorlov er vendt tilbage til arbejdet inden d. 31. december 2021.

Er den ansatte vendt tilbage til arbejdet og 1-4 ferieuge (optjent 1. september 2020 – 31. august 2021) ikke er afholdt d. 31. december, går ugerne tabt.

Kun ferieuger der ligger udover 4 uger, kan overføres til det kommende ferieafholdelsesår eller udbetales.

Er den ansatte sygemeldt eller på barsels-/forældreorlov to hele ferieafholdelsesår i træk, kan 1-4 ferieuge udbetales ved udløbet af 2. ferieafholdelsesår.

 

LÆS MERE omkring ferieloven, løn under ferie og erstatningsferie i FRISKOLERNEs ferievejledning HER.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12