fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Overenskomster med BUPL, 3F og HK er færdigforhandlede

Overenskomsterne med BUPL, 3F og HK for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024 er forhandlet færdig. Alle tre overenskomster vil først være gældende, når de har været til afstemning. Få overblikket over de overordnede ændringer her.
Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
08.04.21

I tråd med overenskomsterne for lærere og børnehaveklasseledere samt for ledere ved frie grundskoler er der også blevet forhandlet om de overenskomster, som Dansk Friskoleforening sammen med øvrige skoleforeninger tilbyder deres medlemsskoler. Forhandlingerne er afsluttede, og der foreligger nu resultatpapirer på alle aftalerne. Resultatpapiret indeholder de elementer af aftalen, der er ændret i den kommende overenskomst.

Alle overenskomstfornyelserne er sket indenfor rammen af CFU-forliget.

For alle overenskomster gør det sig gældende, at lønnen reguleres efter den for perioden 1.4. 2021 til 31.3.2024 gældende lønjusteringsaftale for statens tjenestemænd. Det er, som vi kender det, efter samme model som for lærere, børnehaveklasseledere og ledere. De generelle lønstigninger m.v. kan der læses mere om HER.

Alle tre overenskomster vil først være gældende, når de har været til afstemning hos de forhandlende organisationers kompetente forsamlinger. Når der foreligger endelige overenskomster, informerer vi naturligvis dette.  

Nedenfor gennemgås de overordnede ændringer for hver af de tre overenskomster. Vær opmærksom på datoerne for effekt, som er de datoer, hvor det pågældende punkt træder i kraft.

 

 

Overenskomsten for pædagogisk personale ved frie skoler (BUPL):

FOAindtræder pr. 1. april 2021 i overenskomsten så de, sammen med BUPL, udgør et samlet forhandlingsfællesskab. Det kommer til at betyde at ikke-pædagoguddannede fremover kommer til at blive betegnet som pædagogmedhjælpere i overenskomsten, og der åbnes op for, at de omfattede medarbejdere fra 1. august 2022 kan meddele skolen, at de ønsker deres pension indbetalt til Pensam i stedet for til PBU.

Ud over de generelle lønstigninger, som er ens på tværs af aftalerne, er følgende aftalt:

Emne

Effektdato

 
 • Lønnen for afdelingsledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere hæves med 2.000 kr.(31. marts 2012 niveau) årligt.
 

1. april 2022

 
 • Der tilføjes et ekstra løntrin til de pædagoguddannede, således at de efter 10 års anciennitet stiger til løntrin 39.
 

1. april 2022

 
 • Der etableres et AMR-tillæg på 540 kr. pr. måned (31. marts 2012 niveau).
 

1. april 2022

 
 • Lønningerne for studerende i praktik forhøjelse med 365 kr.(31. marts 2012 niveau) pr. måned.
 

1. april 2022

 
 • For timelønnede pædagoguddannede hæves timelønnen med 2 kr. (31. marts 2012 niveau).
 
 • For timelønnede pædagogmedhjælpere hæves timelønnen med 1,5 kr. (31. marts 2012 niveau).
 

1. april 2022

Forhandlingsprotokollatet kan læses HER.

 

 

Overenskomsten for Rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere (3F):

Emne

Effektdato

 
 • Vilkårene for overgangen fra timelønnet til månedslønnet justeres, så dette sker efter 3 måneders ansættelse. Det vil ikke længere være muligt at blive ansat som fast tilknyttet timelønnet medarbejder.
 

1. august 2021

 
 • Pensionsprocenten hæves fra 14 % til 14,5 %
 

1. april 2022

 
 • Karensperioden for pension sænkes fra 8 til 4 måneders anciennitet.
 

1. april 2022

 
 • Der etableres et nyt løntillæg til skalatrin 21 på 2.000 kr.(31. marts 2012 niveau) pr. år.
 

1. april 2022

 
 • Seniorbonusordningen fra CFU-forliget på 0,8 % til den ansatte fra dennes 62. år implementeres
 

1. april 2022

Forhandlingsprotokollatet kan læses HER.

 

 

Overenskomsten for administrativt personale (HK):

Emne

Effektdato

 
 • Årsnormen beregnes med 1924 timer pr. år.
 

1. august 2021

 
 • Pensionsprocenten hæves fra 15 % til 16 %
 

1. april 2022

 
 • Lønnen til timelønnede hæves med 1,5 kr. (31. marts 2012 niveau) pr. time, så satser vil stige fra henholdsvis 135 kr. til 136,5 kr.(12-niveau) pr. time og fra 185 til 186,5 kr.(12-niveau) pr. time.
 

1. april 2022

 
 • Seniorbonusordningen fra CFU-forliget på 0,8 % til den ansatte fra dennes 62. år implementeres
 

1. april 2022

Forhandlingsprotokollatet kan findes HER.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12